Mehmet Sadi Bayazıt

Mehmet Sadi Bayazıt

Zarif adamlar gibi ölmeyi de...

akif-emre-001.png

zarif adamlar gibi ölmeyi de öğret ne olursun!

 dünya iyi ağırlamadı diye darılmadılar, adı konulamayacak yerlere dalıp giden kaçaklar...

 herhangi bir suskunluğa benzemiyordu bu sessizlik!

çaresizlik...

yalnızlığına ortak etmeye yeminli bir düşman,

azalırdı gözlerinde gönlünde o algıda heyula o zorba nicelik.

sugar man söylüyor gaipten,

bulutları delmek bir yanılsama, bu yarın tıpkı dün gibi olacaktır....

ancak bir fikrin,

lakırdısı kaşarlanmış, yaşanması unutulmuş bir fikrin,

alıcısı kalmadığı bir zamanda, ortaya çıkabilecek bir suskunluk.

elinden hiç bir şey gelmeyenlerin,

umudu kalmayanların intihar mektubunu yazar kader,

şiir olur...

Önceki ve Sonraki Yazılar