Oku Oku Adam Ol Baban Gibi, Eşek Olma

Her anne-baba çocuğunu en iyi şekilde, en güzel ortamlarda, en nezih mekânlarda okutmak ister. Bunu isteği için de anne-baba gerekirse yemez ve aç kalır, çocuğunun eğitim masrafına harcar. Giymez evladının tahsili uğruna yoluna serer…

Her anne-baba bu düşüncede mi? Hemen hemen hepimiz bu düşünceyi taşırız.

Olması gereken de bu değil midir zaten…

Peki! Her şey bundan ibaret midir? Tam da burada her anne-babanın ince ince düşünmesi gerekir.

Tüm bu fedakârlıklar çocuğun sadece okuması için mi?

Ne yazık ki günümüzde velilerin büyük bir çoğunluğu, çocuğunun okuyup rahatbir dünya yaşaması hesabını yapmaktadır.

Çocuğum okuyup doktor olsun. Mühendis, öğretmen, imam, bürokrat olsun… Elbette olsun.

Bunların yanında çocukları ileriki dönemler için hazırlarken, sadece kendileri için değil, mukaddesat için, insanlık, vatan, millet ve ailenin selameti için mücadele etmeleri yönündeki kabiliyetler kazandırılmalıdır.

Çocuklar ilim tahsiline gönderilirken geleceğe çok yönlü hazırlanmazlarsa felakete hazırlık yapılıyor demektir.

Sadece kendi çıkarını düşünen bir gelecek yetiştirilmiş olur.

Özellikle günümüzde dünya genelinde dayatılan sistem maddi çıkarlar üzerine kurulmuştur. Kazan, kazan, daha çok kazan… Kazanılanın meşru veya helal olduğuna bakılmaksızın…

Velilerin çocuklarını büyütürken kulaklarına üfledikleri dünyevi zenginlik sevgisi ve hırsı, madde üzerine inşa edilen sisteme yeni yeni elemanların kazandırılmasına yol açacaktır.

Madde merkezli zihniyete sahip beyinlerin bulunduğu ülkenin dize getirilmesi işten bile değildir. Arzulayıp da ulaşamadığı dünyevi zenginliği elde edebilmesi için kendisine sunulan maddi teklif bu düşünceye sahip kişilere her şeyi yaptırır. Söz konusu teklifle bazen sıradan işlerin halledilmesinde kullanılabilir bu kişiler. Bazen de devletin en mahrem bilgilerinin düşmanlara sızdırılmasında kullanılabilirler.

Zira daha çok para kazanmanın telkinleri yapılmıştı, gençliğinde veya evvelinde…

2016 yılında Makina Kimya Endüstrisi Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü, 18 milyon dolar değerindeki Milli Piyade Tüfeği projesini yurt dışı bir firmaya satmak isterken yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Dünyasını maddiyat üstüne inşa eden kişilere bu gibi ihanetleri yaptırmak mümkündür.

Mevzubahis zihniyete sahip olup biraz daha vicdanlı olanlar belki bu boyutta ihaneti içlerine sindiremezler. Ama türlü türlü yanlışlarla iştigal edebilirler.

Bunları bazen rüşvet alırken, bazen de devletin verdiği yetkiyi ve gücü kullanarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını zimmetlerine geçirmek için mücadele ettiklerini görmek mümkündür.

Veya elde ettikleri bir memuriyet görevini, ay sonu alacağı maaştan ibaret görürler.

Gayrimeşru yollardan kazanç elde edip dünyevi istek ve arzularını karşılayan kişilerin toplum tarafından izlenmesi neticesinde, izleyenlerin de gayrimeşru kazanç yollarını aramanın derdine düşecekleri kuvvetle muhtemeldir. Bunun neticesinde yasal olmakla birlikte kumar vb. haramlar fazlasıyla talep görecektir. Bu talep o kadar etkili olur ki devlet eliyle oynatılmaya başlanır. Milli piyango ve sayısal loto bu kumarların çeşitlerindendir.

Peki, yapılması gereken nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, geleceğin teminatı olan çocuklar topluma kazandırılırken milli ve manevi değerlerle aşılanmalı, kendisinden ziyade kutsalı ve vatanı için yaşaması gerektiği bilinci hafızasına yerleştirilmelidir.

İşaret etmiş olduğumuz hususlarda hedefe ulaşabilmek için anne-babanın çocuklarına örnek olması önem arz eder. Bizim kültürümüzde baba çocuklara örnek olur ve önden gider… Atalarımızın da tabiriyle; oku oku adam ol baban gibi, eşek olma…

Çocuğun geleceğe hazırlanmasında anne-baba kadar öğretmenin, çevrenin, sosyal medyanın etkili olduğunu göz ardı edemeyiz…

Önceki ve Sonraki Yazılar