Vatan Partisi: Talibanla resmi görüşmeler derhal başlatılmalı!

Vatan Partisi: Talibanla resmi görüşmeler derhal başlatılmalı!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Genel Merkezde düzenlenen basın açıklamasında, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu'nun 13 Ağustos 2021 Cuma günü, Afganistan ve Sığınmacılar Üzerine aldığı kararları paylaştı...

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Vatan Partisi, Taliban Yönetimi ile resmi görüşmelere derhal başlanması gerektiğini ifade etti...

Vatan Partisi Afganistan ve sığınmacılar meselesi üzerine aldığı kararları 14 maddelik açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Vatan Partisi'nden  yapılan açıklama şöyle:

"1. ABD emperyalizmi, Afganistan’da yenilmiştir. Afgan halkı, 1920’li yıllarda İngiliz emperyalizmine, 1979 sonrasında Sovyet Sosyal Emperyalizminin işgaline ve son 20 yılda ABD emperyalizmine karşı savaşarak bağımsızlık zaferine ulaşmaktadır. Afganistan’ın Emanullah Han önderliğinde Türkiyemizin İstiklâl Savaşıyla dayanışmasını ve Cumhuriyetimizi ilk tanıyan iki ülkeden biri olduğunu şükranla anıyoruz."

ABD EMPERYALİZMİNİN GÜVEİLMEZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada ABD emperyalizminin güvenilmezliğinin bir kez daha ortaya çıktığı, çok kutuplu dünya sürecinin kuvvet kazandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca Taliban yönetiminin Afganistan'ın meşru bir gücü olarak kabul gördüğü ifade edildi:

"2.ABD’nin en güvenilmez ortak olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölgede ABD işbirliğine göre yapılan hesaplar iflas etmiştir. Çok Kutuplu Dünya süreci kuvvet kazanmıştır. Avrasya’da dayanışma ve güçbirliğinin sorunları çözdüğü gözler önüne serilmiştir."

 3.Dünyanın bütün ülkelerinin saptadığı gibi, Taliban Örgütü, ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi son hedefine ulaştırmak üzeredir. Süreç, Afganistan’ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi, uluslararası alanda şimdiden Afganistan’ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir."

ABD'NİN KAOS PLANI

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada başta ABD'nin sığınmacı akınıyla Türkiye'yi ve Afganistan'ın diğer komşularını tehdit ettiğini ve bu ülkelere karşı kaos planı uygulamaya giriştiği ifade edildi.Açıklamada bölge ülkeleriyle işbirliği vurgulanarak Türkiye'nin çözüm platformu için harekete geçmesi gerektiği ifade edildi:

"4.ABD, bu durumda Afganistan’a, Afganistan’ın komşularına, başta Türkiye olmak üzere sığınmacı akınıyla tehdit ettiği ülkelere karşı bir Kaos Planı uygulamaya girişmiş bulunuyor. ABD, ayrıca bölge ülkeleri arasındaki dayanışma ve çözüm gücünü zayıflatmayı amaçlıyor.

 5.ABD’nin Kaos Planı, Avrasya ülkelerinin birliği ve dayanışmasıyla bozguna uğratılacaktır. Burada özellikle Afganistan, Pakistan, Çin, Rusya, İran ve Türkiye’nin birliği ve mücadelesi, insanlığın geleceği için büyük önem taşıyor. Bu ülkelerin diğer bölge devletleriyle işbirliği içinde çözüm platformu oluşturması için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine harekete geçmesini öneriyoruz."

HÜKÜMET TALİBAN YÖNETİMİ İLE RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLAMALIDIR

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Taliban Yönetimi ile resmi görüşmelere başlaması gerektiği vurgulandı.Açıklamada Türkiye'nin Kabil havaalanı meselesinde Afganistan devletinin egemenliğine saygı göstereceğini ilan etmesi gerektiği ifade edildi:

6. Afganistan’ın yönetimini belirleme hakkı Afgan milletinindir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD’nin Kaos Planına karşı Afganistan’ın bağımsızlık ve birliğini sağlamak, bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban Yönetimi ile resmî görüşmeleri derhal başlatmalıdır.

 7.Kabil Havaalanını işletmeye ve güvenliğini sağlamaya talip olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan Devletinin egemenliğine saygı göstereceğini ve önümüzdeki süreçte meşru Afgan Hükümetinin karar alması halinde, Askeri Birliğini geri çekeceğini ilan etmelidir. Türkiye, Görev Gücüne Pakistan ve Macaristan’ın da katılmasını talep ederek, görevi Afganistan’ın bağımsızlığı ve dünyayla ilişkilerini sürdürmesi çerçevesi içinde yerine getirme iradesini ortaya koymuştur. Türk Askerî Birliğinin Kabil’de, NATO adına bulunmayacağı ve başka bir devletin çıkarını temsil etmeyeceği Taliban Yönetimine bildirilmelidir."

ABD'NİN GÖÇMENLERE TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMESİNİ KINIYORUZ

Vatan Partisi yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afgan göçmenlere Türkiye'yi işaret eden beyanlarını kınadığını açıkladı:

"8.Vatan Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, 2 Ağustos 2021 günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmesini yerinde buluyoruz. ABD devletinin, ABD ile işbirliği yapan Afganların ve ailelerinin ABD'ye göç için başvuracağı ülkeler arasında Türkiye’yi de işaret etmesini kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın vurgularını paylaşıyoruz: “Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez. (…) Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise, doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir.”

TALİBAN YÖNETİMİNİN AF UYGULANMALARI DESTEKLENMELİ

Vatan Partisi'nden yapılan 14 maddelik açıklamada sığınmacı akınının önlenmesi için Taliban yönetiminin af uygulamalarının desteklenmesi gerektiği belirtildi:

 9.Afgan halkının yaraları sararak birleşmesi ve Afganistan’dan sığınmacı akınının önlenmesi için Taliban Yönetiminin af uygulamaları desteklenmelidir.

SURİYE İLE DERHAL İŞBİRLİĞİ

Açıklamada Suriye ile askeri düzlem dahil her alanda işbirliğe gidilmesi gerektiği vurgulandı. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada ABD'nin güdümündeki terör örgütlerinin ortak harekatla temizlenmesi gerektiği ifade edildi.

 10.Türkiye, Suriye ile askerî düzlem dahil her alanda derhal işbirliğine gitmelidir. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere ABD’nin güdümündeki terör örgütleri ortak harekâtla temizlenmelidir. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Böylece Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönme koşulları hazırlanmalıdır. En son 2 Mayıs 2021 günlü Suriye Resmî Gazetesinde yayımlanan Suriye Devlet Başkanlığı Genel Af Kararnamesinden yararlanmaları için, Türkiye’deki Suriyeliler özendirilmelidir. 17 Temmuz 2021’de Sayın Beşar Esad’ın Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde Suriye dışında yaşamak zorunda kalanlara yaptığı “Vatana ve eve dön” çağrısı desteklenmelidir. Vatan Partisi, geçmişte olduğu gibi, Türkiye-Suriye işbirliğinin hayata geçmesi ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için somut adımların atılmasında her türlü görev ve sorumluluğu üstlenmeye hazırdır.

SIĞINMACI PROVOKASYONU

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada sığınmacı provokasyonuna da dikkat çekildi. Sığınmacılara karşı yapılan kışkırtmaların Atlantik merkezli olduğu belirtilirken,devlet kurumlarının her türlü yasal önlemi alması ve uygulaması gerektiği vurgulandı:

 11.Türkiye’deki Suriye ve Afganistan kökenli sığınmacılar milletimizin değerli konuklarıdır. Onların can ve mal güvenliği, Türk Devleti yanında binlerce yıldır farklı kavimlerle birlikte yaşama kültürüne sahip olan Türk milletine emanettir. Sığınmacı konuklarımız ile halkımız arasında kin ve nefret kışkırtmaya yönelik her eylemi milletçe mahkûm etmek bizim vicdan görevimizdir ve millî onurumuzun gereğidir. Bu bağlamda İyi Parti ve CHP yönetimlerini Atlantik merkezli kışkırtmalara son vermeleri için dostça uyarıyoruz. Son dönemde sığınmacılara karşı sosyal medya ve çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak yürütülen kışkırtıcılığı etkisiz hale getirmek için devlet kurumları her türden yasal önlemi almalı ve uygulamalıdır.

 12. Türkiye’de sığınmacı statüsü almamış bütün düzensiz göçmenler için derhal geçici bir statü belirlenmeli ve bu statüye nasıl son verileceği düzenlenmelidir. Göç hareketleri konusunda, Avrupa Birliği sürecinde, özellikle Davutoğlu hükümeti zamanında yapılan Geri Kabul Sözleşmeleri gözden geçirilmelidir."

ŞİÖ'YE TAM ÜYELİK BAŞVURUSU ARTIK ERTELENEMEZ

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin geleceğinin Asya'da olduğu belirtilerek, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik başvurusunu artık erteleyemeyeceği ifade edildi:

 "13.Bölgemizdeki devletler ve halklar arasında kardeşlik ve birliğin güçlendirilmesi için, başta komşularımız olmak üzere, Avrasya ülkeleriyle birlikte hareket edilmelidir.

 14.Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, güvenliği, huzuru ve ekonomik gelişmesi Avrasya iklimindedir. Türkiye’nin 21. yüzyıldaki ekonomi ve güvenlik ortakları ve Yükselen Asya Uygarlığının öncü ülkeleri olan Çin ve Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’ndedir. Türk dünyasını oluşturan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan da ŞİÖ’ye üye ya da aday üye konumundadırlar. ŞİÖ, Asya’nın önemli güçleri olan Pakistan ve Hindistan’ı da kucaklamaktadır. Komşumuz İran da ŞİÖ’ye tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. Türkiye, Yükselen Asya Uygarlığının öncüleri arasındaki konumuna yerleşmek için ŞİÖ’ye tam üyelik başvurusunu artık erteleyemez." (Kaynak: Aydınlık)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.